Xây dựng Trạm biến áp và bổ sung lưới điện hạ thế – TP. Phúc Yên

 
THÔNG TIN DỰ ÁN 
 
 Chủ đầu tư   Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 Đơn vị quản lý dự án  Điện lực Vĩnh Phúc
 Gói thầu  Xây dựng mới
 Công trình  Xây dựng TBA Chùa Cấm 2, Hợp Tiến 3, Đồng Xuân 4, Xuân Hòa 14 để san tải cho các TBA Chùa Cấm, Hợp Tiến 2, Bơm Tăng áp, Xuân Hòa 3, Xuân Hòa 1/35, Xuân Hòa 12; Bổ sung lưới điện hạ thế sau các TBA Đồng Sơn 7 và Trang Đạt – thành phố Phúc Yên
 Địa điểm xây dựng  Thành phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
 Tổng thầu  Công ty TNHH Điện Sông Thương
 Đơn vị thi công  Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Bắc Việt
 Phạm vi công việc  Thi công phần cáp ngầm Trung thế, cáp ngầm hạ thế, xây dựng lắp đặt Trạm Biến Áp 3 pha 35/22/0,4 kV, tủ điện cao áp, cấp điện áp <=35kv, tủ điện hạ thế, tủ xoay chiều 3 pha
 Thời gian thi công  Từ 13/6/2019 đến 3/12/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *