Tag Archives: đầu đo khí CO trong hầm lò

Đầu đo khí SC-CO CARBO Balan

Đầu đo khí SC-CO CARBO Balan 1. Giới thiệu đầu đo khí SC-CO Đầu đo khí mêtan  SC-CO  là một thiết bị được thiết kế để đo liên tục nồng độ oxit cacbon trong phạm vi 0-200 ppm hoặc 0-1000 ppm CO (hoặc ít hơn theo yêu cầu) được thiết kế để đo hàm lượng khí […]

Hệ thống quan trắc khí mỏ KSP-2 Carbo balan (Phần2)

Hệ thống quan trắc khí mỏ KSP-2 Carbo Balan

Hệ thống quan trắc khí mỏ KSP-2 Carbo Balan 1. Cấu trúc hệ thống quan trắc khí KSP-2  Hệ thống quan trắc khí KSP-2 của hãng Carbo được sử dụng nhiều tại các Mỏ than. Hệ thống quan trắc do CarboAutomatyka Balan sản xuất hoạt động ổn định, hiệu quả. Qua bài viết này, chúng […]

Hệ thống quan trắc khí mỏ KSP-2 Carbo balan (Phần1)

Hệ thống quan trắc khí mỏ KSP-2 Carbo Balan

Hệ thống quan trắc khí mỏ KSP-2 Carbo Balan 1. Mô tả quan trắc khí hầm lò Hệ thống quan trắc khí mỏ KSP-2 được hãng Carbo Ba lan sản xuất dùng trong lĩnh vực kiểm soát an toàn khí mỏ, được thiết kế, chế tạo để giám sát toàn diện các chỉ số về môi trường […]