Tag Archives: CO-AF sensor

Cảm biến CO-AF đo khí CO trong hầm lò

Cảm biến khí cacbon monoxit CO-AF

Cảm biến đo khí Cacbon monoxit CO-AF 1. Mô tả Cảm biến CO-AF Cảm biến đo nồng độ khí CO-AF sử dụng để thay thế cảm biến đo nồng độ khí CO  được lắp đặt cho các đầu đo khí SC-CO/n… thuộc hệ thống quan trắc khí Mỏ KSP-2 và KSP-3 của hãng Carbo (Ba […]

Cảm biến đo khí Carbon Monoxide (CO)

Cảm biến đo khí Carbon Monoxide (CO)  1. Mô tả khí Carbon Monoxide (CO)  Cacbon monoxit (CO) là một chất khí không màu, không mùi, bắt cháy và có độc tính cao. Khí CO là sản phẩm trong sự cháy không hoàn toàn của carbon và các hợp chất chứa carbon như xăng, dầu, gỗ… […]