Tag Archives: cảm biến SG-1/nW balan

Đầu đo khí SC-CH4 CARBO Balan

Đầu đo khí SC-CH4 CARBO Balan

Đầu đo khí SC-CH4 CARBO Balan I. Giới thiệu Đầu đo khí carbo sc-ch4 là thiết bị dùng để đo liên tục hàm lượng khí mêtan trong môi trường mỏ, thang đo từ  0-100 % CH4 có trong đường lò của mỏ hầm lò dưới lòng đất cũng như các vị trí  trên mặt đất tại các […]

Cảm biến SG-1/NW Balan đo nồng độ khí mê tan CH4 trong hầm lò

Cảm biến SG-1/NW balan o nồng độ khí CH4

Cảm biến SG-1/NW đo nồng độ khí CH4 1. Mô tả Cảm biến SG-1/NW balan SG-1/NW Balan đo nồng độ khí Mê tan sử dụng để thay thế cảm biến đo nồng độ khí CH4  được lắp đặt cho các đầu đo khí CPC-2, SC-CH4… thuộc hệ thống quan trắc khí Mỏ KSP-2 và KSP-3 của […]

Yêu cầu An toàn trong hầm lò

thiết bị đo tốc độ gió hầm lò BTF-2020

Yêu cầu an toàn trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng 1. Yêu cầu chung về không khí mỏ Với yêu cầu an toàn trong hầm lò, các mỏ hầm lò khi khai thác phải phân loại ra các mỏ có nguy hiểm về khí, bụi nổ và phải xác định được […]