Đầu đo hạ áp CPRC Carbo Balan

Đầu đo chênh lệch áp trong hầm lò

Model: CPRC-1/F
Hãng:  Carbo – Balan
Danh mục: Lắp cố định
Tín hiệu: Tần số
Đạt chuẩn: I M1 Exia IMa
Tính năng: Đo chênh áp.
Môi trường: Hầm lò