Cánh quạt đầu đo gió MPP Carbo Balan

Cánh quạt đầu đo gió MPP

Model: MPP
Hãng:  Carbo – Balan
Danh mục: Lắp cố định
Đạt chuẩn: I M1 Exia IMa
Ứng dụng : phụ kiện đầu đo gió MPP
Môi trường: Hầm lò