Cảm biến SG-1/NW đo nồng độ khí CH4

Mã sản phẩm: SG-1/NW
Hãng sản xuất: Balan
Loại :  CATALYTIC BEAD
Khí đo: CH4

Dùng cho đầu đo: SC-CH4(Carbo Balan)
Đặc điểm:

   Dải dò tìm 0-100% LEL
0-100% V / V