Cảm biến đo khí Cacbon monoxit CO-AF

Cảm biến đo khí Cacbon monoxit 

Mã sản phẩm: CO-AF
Nước sản xuất: ANH
Loại :  Electrochemical
Khí đo: CO
Chất lượng : Mới 100%

Đặc điểm:

   Dải dò tìm    0~1000ppm