Bộ giắc nguồn đầu đo MPP-F

Bộ giắc nguồn đầu đo gió MPP

Model: Giắc MPP
Hãng:  Carbo – Balan
Danh mục: Lắp cố định
Đạt chuẩn: I M1 Exia IMa
Phụ kiện đầu đo gió MPP
Môi trường: Hầm lò