Hiển thị tất cả 6 kết quả

Bình tự cứu 

 1. Bình tự cứu là gì?

Theo QCVN 01:2018/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN
BÌNH TỰ CỨU CÁ NHÂN SỬ DỤNG TRONG MỎ HẦM LÒ. 

Bình tự cứu là thiết bị để bảo vệ cơ quan hô hấp của con người trong môi trường không khí có nồng độ khí CO, CH4, CO2 hoặc khói cháy cao, giúp người sử dụng thoát khỏi khu vực hỏa hoạn, sự cố trong mỏ hầm lò đến khu vực an toàn.

2. Phân loại 

Bình tự cứu sử dụng trong mỏ hầm lò được chia thành hai loại:

  • Bình tự cứu dạng hấp thụ.
  • Bình tự cứu dạng cách ly.

Bình tự cứu dạng hấp thụ là bình tự cứu cá nhân hoạt động trên nguyên lý khí thở hút vào người khi thở được lấy trực tiếp từ môi trường, khi đi qua bình tự cứu khí độc CO được chất hấp thụ giữ lại không cho đi vào phổi người sử dụng.

Bình tự cứu dạng cách ly là bình tự cứu cá nhân hoạt động trên nguyên lý khí thở ra và hút vào tuần hoàn theo chu trình khép kín, chất hấp thụ trong bình sẽ hấp thụ khí CO2 và hơi nước trong khí thở ra để sinh ra khí O2 cung cấp cho người sử dụng. Khí thở dư được đẩy ra ngoài qua van dư áp.

 3. Yêu cầu chung

  • Tất cả các loại bình tự cứu trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm tra, thử nghiệm để xác định các thông số kỹ thuật.
  • Bình tự cứu khi đã bật nắp; hết hạn sử dụng hoặc khi kiểm tra, thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật phải được tiêu hủy.
  • Bình tự cứu phải được lập sổ theo dõi kể từ khi đưa vào sử dụng.
  • Môi trường khi sử dụng bình tự cứu cá nhân dạng hấp thụ

Thành phần khí O2, CO và CO2 trong môi trường khi sử dụng để bình tự cứu làm việc bình thường phải đảm bảo:

a) Hàm lượng khí O2 không nhỏ hơn 17%;

b) Hàm lượng khí CO không lớn hơn 1%;

c) Hàm lượng khí CO2 không lớn hơn 2%.