THIẾT BỊ NGÀNH MỎ

Thiết bị ngành mỏ là các sản phẩm được sản xuất để sử dụng trong những công trình mỏ. 

Người công nhân làm việc trong điều kiện không có ánh sáng tự nhiên và môi trường khắc nghiệt về nhiệt độ, không khí, tiếng ồn, bụi… Công việc đều nặng nhọc và nguy hiểm, công việc mang tính tập thể. Công nhân phải có đủ sức khoẻ, có tâm về nghề nghiệp và có đủ năng lực kỹ thuật. 

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

    • Gồm trang bị bảo hộ lao động cá nhân theo quy định (bình tự cứu,…).
    • Dụng cụ cá nhân (máy đo khí cầm tay, máy đo gió).
    • Các thiết bị (Máy khoan điện, máy khoan khí ép, …).

 Trong thời đại ngày nay, sản xuất ra thiết bị thuận tiện hơn trong việc khai thác mỏ. Tuy nhiên, thiết bị sử dụng trong hầm lò phải đạt TCVN 6734:2000. Tiêu chuẩn này quy định về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị điện mỏ được chế tạo mới, phục hồi sửa chữa để sử dụng trong các mỏ hầm lò có nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ.

Căn cứ vào nơi đặt, các thiết bị được chia làm 2 nhóm:

– nhóm I: sử dụng trong các mỏ hầm lò, trong đó có các mỏ nguy hiểm về khí và bụi nổ;

– nhóm II: sử dụng tại những nơi nguy hiểm nổ ở trong nhà và ngoài trời (nhà và công trình trên mặt bằng mỏ cạnh giếng).

Các sản phẩm liên quan