Đầu đo khí dễ gây cháy OLCT 10N oldham

Đầu đo khí cháy nổ và khí độc

Model: OLCT 10N
Hãng: Oldham – Pháp

Danh mục: Lắp cố định
Tín hiệu: 4-20mA
Đạt chuẩn:ATEX II 3 G / Ex nA II C T4
Khí đo : ôxy, khí độc hoặc dễ cháy
Lấy mẫu khí: Khuếch tán