Đầu đo khí OLCT 80 Wireless Oldham Teledyne

Đầu đo khí cháy nổ và khí độc

Model: OLCT 80 Wireless
Hãng: Oldham – Pháp

Danh mục: Lắp cố định
Tín hiệu: 4-20mA
Đạt chuẩn: ATEX, TIIS, CE
Khí đo : khí cháy nổ/độc/O2
Lấy mẫu khí: Khuếch tán
Giao thức truyền thông HART
Rơle lập trình