Cảm biến kép 17124975-J đo khí CO/H2S

Mã sản phẩm: 17124975-J
Loại :  Electrochemical
Hãng sản xuất:Industrial Scientific (Mỹ)
Khí đo: CO/H2S
Dùng cho máy: MX6 iBrid ™

Chất lượng : Mới 100%
Đặc điểm:

Gas Measuring Range Accuracy
CO     0~1500ppm  1ppm
H2S    0~500.0ppm 0.1 ppm