teledyne_logo
Hãng Teledyne – Mỹ

Hãng Teledyne – Mỹ

Teledyne-Mỹ là một tập đoàn công nghiệp của Mỹ. Nó được thành lập vào năm 1960, với tên gọi Teledyne, Inc., bởi Henry Singleton và George Kozmetsky.
Từ tháng 8 năm 1996 đến tháng 11 năm 1999, hãng Teledyne tồn tại như một phần của tập đoàn Allegheny Teledyne Incorporated. Vào ngày 29 tháng 11 năm 1999, ba công ty riêng biệt, Teledyne Technologies, Allegheny Technologies và Water Pik Technologies, được tách ra thành các công ty đại chúng hoạt động độc lập. Allegheny Technologies đã giữ lại một số công ty của Teledyne, Inc. Trước đây phù hợp với hoạt động kinh doanh cốt lõi của Allegheny là sản xuất thép và kim loại lạ.
Vào nhiều thời điểm khác nhau, có hơn 150 công ty với các lợi ích khác nhau như bảo hiểm, thiết bị nha khoa, kim loại đặc biệt và điện tử hàng không, nhưng nhiều công ty trong số này đã bị thoái vốn trước khi sáp nhập với Allegheny. Teledyne Technologies mới ban đầu bao gồm 19 công ty trước đó là Teledyne, Inc. Đến năm 2011, Teledyne Technologies đã phát triển bao gồm gần 100 công ty. 
Hiện tại, hãng Teledyne-Mỹ tập chung chuyên về các thiết bị, dụng cụ phân tích khí và phân tích chất lỏng. cụ thể,
  • Thiết phân tích khí cầm tay
  • Máy phân tích khí thải.
  • Đầu đo khí thải.
  • Cảm biến công nghiệp
  • Dụng cụ y tế