Máy đo khí Oxy và CO XOC-2200 Cosmos

Mã sản phẩm: XOC-2200
Nhà sản xuất: Cosmos
Đo khí:   CO&O2
Đạt chuẩn: Ex ib IIB T3 (TIIS)

Lấy mẫu khí: Khuếch tán