Hãng New Cosmos

       logo hãng NewcosmosTừ khi được thành lập ( 1962) đến nay, hãng NewCosmos-Nhật bản đã phát triển hệ thống các sản phẩm trải rộng bao gồm thiết bị đo nồng độ khí độc, khí cháy trong gia đình; thiết bị đo nồng độ khí công nghiệp; thiết bị đo nồng độ khí cầm tay và thiết bị đo mùi sử dụng kỹ thuật cảm biến của chính New cosmos và các sản phẩm đã được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực trên thế giới.

Trong những năm gần đây, với sự phát triển của hệ thống phát hiện cháy sử dụng cảm biến mùi, các sản phẩm cho lĩnh vực y tế, cũng như đo lường chất lượng không khí trong nhà, nỗ lực của chúng tôi đã mở rộng từ lĩnh vực an toàn sang tạo môi trường thoải mái.

Các sản phẩm của NewCosmos-Nhật bản được thiết kế để dò tìm khí có thể phân loại thành 5 nhóm sau: 

  • Thiết Bị Báo Động Khí Trong Nhà.
  • Thiết Bị Dò Khí Cầm Tay.
  • Thiết Bị Báo Động Khí Trong Công Nghiệp.
  • Thiết bị đo nồng độ mùi hôi trong môi trường.
  • Thiết bị đo nồng độ mạt sắt trong dầu nhờn, mỡ.
  • Thiết bị giám sát nhiệt độ của các thiết bị điện.

Các loại máy đo khí của hãng NewCosmos-Nhật bản

  • Khí cháy nổ: i-C4H10 (Iso-Butane), C3H8 (Propane)…etc, H2 (Hydrogen), CH4 (Methane), Alcohol (C2H6O, CH4O…etc), Solvent (C7H8, C8H10…etc), Calorific Value
  • Khí độc: NH3 (Ammonia), AsH3 (Arsine), CO (Carbon Monoxide), Cl2 (Chlorine), B2H6 (Diborane), F2 (Fluorine), HCHO (Formaldehyde), HCl (Hydrogen Chloride), HF (Hydrogen Fluoride), H2S (Hydrogen Sulfide), NO (Nitric Oxide), PH3 (Phosphine), SiH4 (Silane), SO2 (Sulfur Dioxide)
  • Khí Oxy: O2