HÃNG THIẾT BỊ ĐO KHÍ

Hiện nay, cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp, vấn đề an toàn cháy nổ và an toàn sức khỏe người lao động được nhà nước quy định. Việc phòng ngừa hiểm họa về cháy nổ do các loại khí dễ cháy, ảnh hưởng sức khỏe do hít phải các loại khí độc hoặc nồng độ ôxy không đủ trong môi trường làm việc cũng như ngăn ngừa hiểm họa chết người được quan tâm. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều hãng thiết bị đo khí thải như:

Việc phân loại máy có thể phân theo những cách sau:

Ngoài ra về mặt thiết bị, chúng ta có thể phân loại theo:

Hiện nay, các hãng thiết bị đo khí đều tập trung sản xuất thiết bị dò khí liên quan đến 1 trong 3 yếu tố sau: Khu vực kín, Khu vực nguy hiểm có khả năng tồn tại các khí gây cháy nổ và khu vực có có thể có hóa chất bay hơi. (Máy dò khí ở đây dùng trong phạm trù thiết bị an toàn, nên chúng ta sẽ không xem xét đến việc đo nồng độ khí trong việc nghiên cứu)

Các Hãng đo khí