Hệ thống quan trắc khí mỏ KSP-2 Carbo balan (Phần1)

Hệ thống quan trắc khí mỏ KSP-2 Carbo Balan

Hệ thống quan trắc khí mỏ KSP-2 Carbo Balan

1. Mô tả quan trắc khí hầm lò

Hệ thống quan trắc khí mỏ KSP-2 được hãng Carbo Ba lan sản xuất dùng trong lĩnh vực kiểm soát an toàn khí mỏ, được thiết kế, chế tạo để giám sát toàn diện các chỉ số về môi trường làm việc ở dưới hầm lò, trong phạm vi có hiểm họa nguy cơ cháy nổ khí mêtan, khí độc, nhiệt độ, giảm đột ngột nồng độ khí ô-xy, lưu lượng gió và nhiều thông số khác. Hệ thống được xây dựng trên cơ sở gồm các thành phần chính là tủ điều khiển trung tâm KSP-2C và các thiết bị đầu cuối, đó là các đầu đo khí mêtan, khí CO, ô-xy, nhiệt độ, lưu lượng gió và một số khí khác.

Nhiệm vụ chính của quan trắc khí hầm lò là giám sát và quan trắc trực quan hiểm họa của khí mêtan và nguy cơ cháy nổ trong các đường lò dưới lòng đất. Trong trường hợp nồng độ khí giám sát vượt quá giới hạn cho phép, vượt ngưỡng đặt báo động thì lập tức hệ thống ngắt ngay nguồn điện trong thời gian < 15 giây, nhằm hạn chế tối đa tác động xấu có thể gây ra.

2. Chức năng quan trắc khí hầm lò

Tủ KSP-2 là một bộ phận chính của hệ thống giám sát bầu không khí mỏ, hệ thống hoạt động theo nguyên lý truyền tín hiệu đo sau khi chuyển đổi sang dạng tần số. Nó có một số chức năng chính sau:

– Kết nối và kiểm soát độc lập với 40 kênh đo

– Có 3 ngưỡng báo động riêng biệt thông qua máy tính nên ta có thể đặt được các giá trị đo trên ngưỡng.

+ Báo động cảnh giới AO.

+ Báo động nguy hiểm AG.

+ Báo động mức gia tăng nồng độ khí APS

– Có khả năng thực hiện đo đạc với các thông số sau:

+ Hàm lượng Mêtan trong không khí (CH4);

+ Hàm lượng Oxitcacbon trong không khí (CO);

+ Hàm lượng Oxy trong không khí (O2);

+ Tốc độ gió (Vg);

+ Nhiệt độ không khí (T0).

+ Các thông số khác với điều kiện những thiết bị này có khả năng truyền tín hiệu với tần số đã được mã hoá đồng bộ với tủ điều khiển ở trung tâm.

– Hệ thống KSP-2C có khả năng cắt điện theo 2 ngưỡng báo động độc lập trên cùng một đường đo.

– Có khả năng nhận biết và lưu các số liệu

Các sản phẩm liên quan:

Đầu đo khí mê tan trong hầm lò SC-CH4 Carbo Balan

Đầu đo khí Hydro SC-H2 Carbo Balan

Đầu đo khí SC-CO Carbo Balan

Đầu đo tốc độ gió MPP Carbo Balan

Pin đầu đo khí SC-xx Carbo

Đầu đo CPxx-x CARBO Balan

Cánh quạt đầu đo gió MPP Carbo Balan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *