Category Archives: đang thi công xây lắp

Dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung áp tỉnh Vĩnh Phúc theo phương pháp đa chùa- đa nối (MDMC) tại Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung áp tỉnh Vĩnh Phúc theo phương pháp đa chùa- đa nối (MDMC) tại Tam Dương, Vĩnh Phúc.

THÔNG TIN DỰ ÁN    Chủ đầu tư    Tổng công ty Điện lực miền Bắc   Đơn vị quản lý dự án   Điện lực Vĩnh Phúc   Gói thầu   Nâng cao hệ thống   Công trình   Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung áp tỉnh Vĩnh […]

Dự án: Đa chia đa nối, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực thị trấn đông dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam

dự án Dự án: Đa chia đa nối, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực thị trấn đông dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN   Chủ đầu tư   Tổng công ty Điện lực miền Bắc  Đơn vị quản lý dự án  Điện lực Hà Nam  Gói thầu  Nâng cao hệ thống  Công trình   Dự án: Đa chia đa nối, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực thị trấn đông dân cư trên […]

Chống quá tải lưới điện TP Phúc Yên – Vĩnh Phúc

  THÔNG TIN DỰ ÁN     Chủ đầu tư   Tổng công ty Điện lực miền Bắc  Đơn vị quản lý dự án  Điện lực Phúc Yên  Gói thầu  Chống quá tải lưới điện TP Phúc Yên – Vĩnh Phúc  Công trình   Xây dựng các TBA Thanh Tước 3, Trưng Trắc 2, Tiên Non để […]

Nâng cao độ tin cậy – TP Phúc Yên – Vĩnh Phúc

  THÔNG TIN DỰ ÁN     Chủ đầu tư   Tổng công ty Điện lực miền Bắc  Đơn vị quản lý dự án  Điện lực Phúc Yên  Gói thầu  Nâng cao hệ thống  Công trình  Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho trung tâm thành phố Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc  Địa điểm […]

Hệ thống chiếu sáng đô thị, khu ĐTM Mỹ Trung

  THÔNG TIN DỰ ÁN     Chủ đầu tư   Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nam Cường Hà Nội  Đơn vị quản lý dự án  Điện lực Nam Định  Gói thầu  Hạ tầng kỹ thuật  Công trình  Cung cấp vật tư thiết bị và thi công hệ thống chiếu sáng BTDL2-BTDL5, L126-CL130, lô BTSL10  Địa […]

Hệ thống điện sinh hoạt, khu ĐTM Mỹ Trung

  THÔNG TIN DỰ ÁN     Chủ đầu tư   Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nam Cường Hà Nội  Đơn vị quản lý dự án  Điện lực Nam Định  Gói thầu  Hạ tầng kỹ thuật  Công trình Cung cấp vật tư thiết bị và thi công cấp điện sinh hoạt lô BTDL2-BTDL5, CL126-CL130, lô BTSL10 […]

Thi công hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng lô 71-75

  THÔNG TIN DỰ ÁN     Chủ đầu tư   Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nam Cường Hà Nội  Đơn vị quản lý dự án  Điện lực Hải Dương  Gói thầu  Hạ tầng kỹ thuật  Công trình  Thi công hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng lô 71-75  Địa điểm xây dựng  Khu ĐTM phía […]

Hệ thống chiếu sáng lô 70, 101-106, đoạn 1 đường vành đai sông Sặt và đoạn N13A-N15

  THÔNG TIN DỰ ÁN     Chủ đầu tư   Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nam Cường Hà Nội  Đơn vị quản lý dự án  Điện lực Hải Dương  Gói thầu  Hạ tầng kỹ thuật  Công trình Cung cấp thiết bị vật tư và thi công hệ thống chiếu sáng lô 70, 101-106, đoạn 1 […]