376 Trình Xuyên (E3.1) – 375 Ý Yên (E3.15) – Nam Định

 
THÔNG TIN DỰ ÁN 
 
 Chủ đầu tư   Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 Đơn vị quản lý dự án  Công ty Điện lực Nam Định
 Gói thầu  Xây lắp
 Công trình  Xây lắp thuộc Công trình 376 Trình Xuyên (E3.1) – 375 Ý Yên (E3.15)
 Địa điểm xây dựng  Huyện Vụ Bản- TP. Nam Định
 Tổng thầu  Công ty Cổ phần Xây lắp điện lực I (ECI)
 Đơn vị thi công  Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Bắc Việt
 Phạm vi công việc  – Cải tạo đường dây trung thế lộ 376 E3.1, trong đó:

+ Kẹp bổ sung dây dẫn ACKP-95 với chiều dài 9.346m

+ Kẹp bổ sung dây dẫn AC/XLPE/HDPE-95 với chiều dài 80m

+ Thay mới dây dẫn ACKP-185 với chiều dài 1.040m

– Xây dựng mới 01 trạm recloser 35kV, 06 bộ cầu dao phụ tải 35kV

 Thời gian thi công  23/9/2019 đến 30/12/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *